Политика за конфиденциалност bet365

Политика за конфиденциалност bet365 описва начина, по който bet365 се отнася с предоставената от нейните клиенти информация и данни, за да може да регулираме взаимоотношенията Ви с bet365.

Бет365 ще обработва всякаква предоставена или съхранявана лична информация, свързана с Вас, по начина, който е изложен в тази Политика за Конфиденциалност. Информацията може да бъде предоставена от сайта на bet365, телефонно обаждане или по всякакъв друг начин.

Приемайки политиката за конфиденциалност на bet365, Вие се съгласявате и приемате използването на Вашата лична информация, както е описано в тази Декларация за Конфиденциалност. Предоставяйки информация за Вас и използвайки Сайта, Ако не сте съгласни с условията на Политиката за Конфиденциалност, моля, не използвайте Сайта и не предоставяйте Вашата лична информация.

Кои са bet365.com?

Когато в Политиката за Конфиденциалност се споменава ‘bet365’, ‘бет365′,’компанията’, това се отнася за Hillside (UK Sports) LP, Командитно Дружество, учредено в Гибралтар (Номер на Регистрация 117) за продукти Спорт и Hillside (Gibraltar) Limited. Компания, учредена в Гибралтар (номер на компания 97927) за продукти Игри. Бет365 контролира начините, по които се сдобиват с Вашите Лични Данни и целите, за които се използват Вашите Лични Данни от bet365, действайки като “администратор на данни” за целите на европейския закон за защита на данни. Политика за конфиденциалност bet365. Политика за конфиденциалност Bet365.

Свързване с bet365?

Ако имате притеснения или желаете повече подробности относно начина, по който компанията обработва Вашите лични данни, можете да се свържете с тях на имейл адрес: data.protection@bet365.com.

Защита на Вашите Лични Данни

Вашите Лични Данни са защитени не само от всеотдайността и високите стандарти на bet365, те са защитени също и от закона. Съгласно закона, бет365 може да обработва Вашите Лични Данни, само ако има истинска причина за това, и тези причини може да бъдат част от следните:

• Да се изпълнява договор между Вас и бет365
• Компанията има правно задължение
• Ако Вие сте дали съгласието си за обработка
• Ако е в легитимен интерес на бет365
• Ако е в обществен интерес
• Ако е във Ваш жизнен интерес

Легитимни Интереси

Когато bet365 има търговски или бизнес причини да обработва Вашите Лични Данни, това се нарича легитимен интерес. Вашите Лични Данни все още са защитени и компанията не трябва да ги обработва по начин, който би бил несправедлив за Вас или Вашите интереси.

Ако причината бет365 да обработва Вашите Лични Данни е легитимен интерес, компанията ще Ви информира, че прави това. Какви са техните легитимни интереси и ще Ви предостави метод за отправяне на запитвания или възражения, ако имате такива. Въпреки това, убедителни основания за обработване на такава информация може да имат надмощие над правото Ви за възражение.

Колко време bet365 съхранява Вашите Лични Данни

Когато Вашите данни се съхраняват от bet365, компанията ще осигури подходящата защита за тях и ползването им само за приемливи цели.

Те ще съхраняват Вашите данни за периода от време, в който Вие сте клиент на bet365.

Ако вече не сте клиент на bet365, те ще съхраняват Вашите данни за минимален период от време, необходим за изпълнение на целите, описани в тази декларация и съответните законови и регулаторни задължения. Вашите Лични Данни може да бъдат съхранявани за по-дълъг период, ако бет365 не неспособни да ги изтрият поради технически причини. Политика за конфиденциалност bet365.

Защо Бет365 обработва Вашите лични данни

Ако предпочетете да не предоставяте Вашите Лични Данни, това може да попречи на компанията да спазва своите правни задължения. Договори или да изпълняват услугите, необходими за управлението и поддръжката на Вашата сметка. Ако не предоставите Вашите Лични Данни, това може да означава, че компанията е неспособна да Ви предостави своите продукти или услуги

Изисквана Информация

Информацията и данните относно Вас, които може да бъдат изискани, се използват и обработват включва следното:

• Информация, която предоставяте посредством попълване на формуляри на Сайта или всяка друга информация, която изпращате чрез сайта или имейл
• Записи от кореспонденция посредством Сайта, имейл, телефон или други методи
• Вашите отговори на въпросници или проучвания за клиентите
• Данни за транзакциите, които извършвате с bet365 посредством Сайта, телефон или други методи
• Данни за Вашите посещения на Сайта, включително, но не само, данни за трафик, местоположение, уеблог и други комуникационни данни.

Когато е разумно и когато вашите права и свободи не са накърнени, бет365 събира и Лични Данни от публично достъпни източници, като например интернет търсения, компании и излъчвани медии.

Телефонни Обаждания

Телефонни обаждания до и от Отдел Клиенти се записват с цел обучение и сигурност, както за разрешаване на запитвания, свързани с Вашето обслужване.

Социални функции на продуктите на Bet365

Ако решите да участвате в някоя от социалните функции, които предлага компанията (като например чат рум), bet365 може да съхрани, запише и обработи по друг начин тази информация.

Използване на Кукита (Cookies)

За подробности относно начина, по който компанията използва кукита, вижте политика за кукитата.

Лични Данни, които bet365 споделя с трети страни

Компанията може да сподели Вашите лични данни в рамките на групата bet365 и със следните други организации:

• Наказателни органи, регулатори и други власти
• Агенции за кредитна информация
• Органи за предотвратяване на измами
• Органи за проверка на самоличността
• Спортни ръководни органи
• Организации, които са Ви свързали с нас
• Трети страни, с които сте помолили (или разрешили) Вашите лични данни да бъдат споделени.
• Трети страни, които са необходими, за да бъдат предоставени поисканите от Вас продукти или услуги

Политика за конфиденциалност бет365

В зависимост от продуктите, които избирате да ползвате, може да се наложи Вашите Лични Данни да бъдат споделени с трети страни, които предоставят тези услуги. Ако Вашите Лични Данни са трансферирани извън Европейското Икономическо Пространство („ЕИП“), компанията изисква да са приложени подходящи предпазни мерки.

bet365 може също да разкрие лична информация с други компании в асоциирани или дъщерни дружества и с бизнес партньори, или наследниците на техния бизнес.

Трансфер на Данни извън ЕИП

bet365 ще трансферира Вашите Лични Данни извън ЕИП само ако:

• Вие сте дали изрично разрешение; или
• Това е необходимо, за да може да се установи или изпълни договор, който сте сключили с компанията; или
• За да спазят правно задължение

Политика за конфиденциалност bet365

Ако Вашите Лични Данни са трансферирани извън ЕИП, в рамките на групата на Бет365 или техните бизнес партньори, компанията ще вземе мерки, за да осигури същите стандартни на защита, както тези в ЕИП, разчитайки на едно от следните:

• Държавата получаваща Вашите Лични Данни е призната от Европейската Комисия, че предлага същото ниво на защита като ЕИП. Можете да намерите повече информация на сайта за Правосъдие на Европейската Комисия.
• Компанията Ще използва договори, които изискват получателя да предоставя същите стандарти за защита на Вашите Лични Данни като ЕИП.
• Ако трансферът е към САЩ и получателят е регистриран с Privacy Shield. Privacy Shield е система, която осигурява защитата на Лични Данни на ниво, одобрено от ЕС. Можете да намерите повече информация относно Privacy Shield на сайта за Правосъдие на Европейската Комисия.

В някои случаи бет365 може са принудени по закон да разкрият Вашите Лични Данни на трета страна и може да имат ограничение върху начина, по който те са защитени от тази трета страна. Политика за конфиденциалност bet365 mobile – мобилно приложение.

Вашите Права над Вашите Лични Данни

Бет365 ще Ви окаже помощ, ако решите да упражните Вашите права на Вашите Лични Данни, включително:

• Оттегляне на Вашето разрешение в ситуация, в която те са го поискали от Вас, въпреки че това няма да анулира предходна обработка, която се е състояла, когато Вашето съгласие е било налице
• Подаване на оплакване към съответните Власти за Защита на Данни
• Достъп до Вашите Лични Данни, държани или обработвани от Вас
• Корекция на Лични Данни, които са неправилни или вече невалидни
• Изтриване на Лични Данни, които са обработвани

Повече за вашите права

• Ограничаване на обработката на Вашите Лични Данни при определени обстоятелства
• Искане за предоставяне на Вас или на друга компания, избрана от Вас, определени аспекти от Вашите Лични Данни, често наричано ‘право на преносимост’
• Възможността да протестирате срещу обработване на данни, когато компанията прави това за свои легитимни интереси. Политика за конфиденциалност bet365.
• Възможността да оспорите решение, взето изцяло чрез автоматизирана обработка, да изразите Вашата гледна точка и поискате решението да бъде преразгледано от човек

За повече информация относно тези права, можете да се свържете с bet365 на имейл адрес data.protection@bet365.com.

Промени в Декларация за Конфиденциалност

От време на време компанията може да обновява тази декларация, така че Ви молим да я преглеждате редовно.

Ако бъдат направени съществени промени в тази Декларация за Конфиденциалност, ще поемем необходимите действия да Ви информираме предварително чрез имейл, съобщение на Сайта или други одобрени методи за комуникация. Ще Ви уведомим за промените предварително, давайки Ви подходящ период от време да разгледате и разберете промените, преди те да влязат в сила.

Няма да наложим съществени промени в Декларацията за Конфиденциалност, без да сте изразили съгласие. Ако откажете да приемете промените в тази Декларация за Конфиденциалност. Или поради друга причина не приемете промените в рамките на времевия период, може някои или всички продукти и услуги на компанията да бъдат прекратени. Политика за конфиденциалност bet365 е качена в официалния сайт на букмейкъра.

Политика за конфиденциалност bet365 – Bet-BG.com