Bet365 Правила за Е-спортове

С Bet365 Правила за Е-спортове залозите се уреждат според официалния резултат. Обявен от съответния ръководен орган на посоченото състезание, телевизия или API на мача. При Неучастващ такъв залогът се отменя. Пазарите за Шампион и Група може да подлежат на Правило 4 (Намаление).

Отложен или неигран мач ще се счита за Неучастващ при уреждането на залозите, ако не се играе до 48 часа след първоначално обявения начален час. Залозите се отменят и ако срещата е посочена неточно.

В случай на смяна на името на даден отбор, в резултат на напускане на организация от този отбор. Присъединяване към друга организация или официална промяна на името, всички залози важат.

Ако даден мач се играе преди обявения начален час/ден, всички залози, направени след реалния старт, ще се отменят. Всички залози, направени преди реалния старт, остават валидни.

Да Спечели Карта; Да Спечели Мача (включително Текуща и Следваща) ; Двоен Шанс – Ако карта или мач се повтори поради равенство. Повторният мач или карта се считат като ново събитие. Ако мач или карта започне, но не завърши. Всички залози се отменят, с изключение ако след старта, играчът е дисквалифициран. В който случай, играчът/отборът продължил в следващия кръг или получил победата от ръководния орган на посоченото състезание. Телевизия или API на мача, ще се счита за победител в залога.

Ако отбор или играч продължи без съпротива за минимум една карта преди началото на мача, всички залози се отменят с Bet365 Правила за Е-спортове.

Ако карта или мач се изиграе отново поради загуба на връзка или технически проблем, несвързан с играч. Залозите преди мача ще важат за повторения мач или карта според официалния резултат. Всички залози На Живо за повлияна карта или мач ще бъдат отменени. Освен ако техният изход вече не е определен, а играният отново мач или карта ще се счита като отделно събитие.

Хендикап; Общо Карти; Точен Резултат; “Първи до” Карти – Залозите се отменят, ако задължителния брой карти се промени или е различен от посочения за залозите. В случай на започнал, но не завършил мач, залозите се отменят. Ако вече не е бил определен изходът от залог.

Да Спечели Минимум Една Карта – В случай на започнал, но не завършил мач. Залозите се отменят, ако вече не е бил определен изходът от залог.

StarCraft II

Залози за Карта: в случай на равен, пазар Да Спечели Карта се отменя. Състезание на Победителя; Националност на Победителя. В случай на започнал, но не завършил мач, залозите се отменят, ако вече не е бил определен изходът от залог.

CS:GO

Ако се играят продължения, те ще бъдат включени в уреждането на пазарите. Освен ако за даден пазар не е посочена опцията Равен. В този случай уреждането ще включва само редовното време.

Залози за Карти или Кръгове. Залозите се отменят, ако задължителния брой карти или кръгове се промени или е различен от посочения за залозите с Bet365 Правила за Е-спортове.

Залози за Кръгове – Ако кръг се изиграе отново поради загуба на връзка или технически проблем, несвързан с играч. Залозите преди мача ща важат за повторения кръг според официалния резултат. Всички залози На Живо за повлияния кръг ще бъдат отменени, освен ако техният изход вече не е определен. А играният отново кръг ще се счита като отделно събитие.

Играчи Един срещу Друг – в случай, че даден играч не играе през цялата карта. Всички залози ще бъдат отменени, освен ако техният изход вече не е определен.

Пазари Убити: Ще бъдат уредени на база официалния резултат, телевизия или API на мача.

Пазари Бомби: Ще бъдат уредени на база официалния резултат, телевизия или API на мача.

LOL

Залози за Карта: в случай на равен, пазар Да Спечели Карта се отменя.
Пазари Първа Кръв: Считат се само убийства от противниковия отбор/играч.
Пазари Убийства: ще се уреди на база официалния резултат, телевизия или API на мача.
Пазари Чудовища: ще се уреди на база официалния резултат, телевизия или API на мача.
Пазари Строеж: За уреждането на залозите, всички разрушени сгради се считат за разрушени от другия отбор.

Независимо дали последният удар е бил от Шампион или Миньон, или дали те са възстановени сгради.
В случай на капитулация, крайният брой разрушени Кули и Инхибитори ще се уреди на база минималния брой Кули и Инхибитори. Необходими за спечелване на мача в момента на капитулация. Тези допълнителни сгради ще се считат за разрушени от победителя и са ограничени до пет Кули и един Инхибитор.
В случай на капитулация, залозите за Следваща Разрушена Сграда се отменят.
Всички залози на база време се уреждат според часовника в играта и не включват периода преди да се появят миниони. В случай на започнал, но не завършил мач, залозите се отменят. Ако вече не е бил определен изходът от залог.

DOTA2

Залози за Карта: в случай на равен, пазар Да Спечели Карта се отменя с Bet365 Правила за Е-спортове
Пазари Първа Кръв: Считат се само убийства от противниковия отбор или играч.
Пазари Убийства: ще се уреди на база официалния резултат, телевизия или API на мача.
Пазари Злодей: Уреждат се на база официалния резултат, телевизия или API на мача. Уреждането е на база отбора, който съсече Рошан. А не който вземе Аегис на Безсмъртието.
Пазари Строеж: За уреждането на залозите, всички разрушени сгради се считат за разрушени от другия отбор.

Независимо дали последният удар е бил от Герой или Злодей. Броят на казармите ще се определи от разрушените индивидуални и меле казарми.
В случай на капитулация, крайният брой разрушени Кули и Инхибитори ще се уреди на база минималния брой Кули и Инхибитори. Необходими за спечелване на мача в момента на капитулация. Тези допълнителни сгради ще се считат за разрушени от победителя и са ограничени до пет Кули и един Инхибитор.
В случай на капитулация, залозите за Следваща Разрушена Сграда се отменят.
Всички залози на база време се уреждат според часовника в играта и не включват периода преди да се появят злодеи. В случай на започнал, но не завършил мач, залозите се отменят, ако вече не е бил определен изходът от залог.

Интерактивно Световно Първенство на ФИФА

Уреждането на пазар Да Спечели Мача ще се базира на официалния резулат в края на насрочените 90 ФИФА минути и не включва продължения, времето за дузпи или златен гол с Bet365 Правила за Е-спортове.

BET-BG.COM