Постиженията на Аби Мосери

Името му е познато, както на масите, така и встрани от тях, но вероятно не толкова известни остават онлайн успехите на Аби „EazyPeazy” Мосери от ерата преди Черния петък. Неговата графика надминава $4 милиона.